zondag 2 oktober 2011

Waarom Trots vond dat hij moest gaan

De burgemeester heeft voor zijn doen behoorlijk veel excuses gemaakt in de raadsvergadering. En levert zijn complete internationale portefeuille in. Wie had dat ooit gedacht in Gouda. Respect voor zijn woorden. Indrukwekkend. Een heel andere Cornelis dan de Cornelis die tegen beter weten in de pers bestookt met zijn gelijk. Net zo indrukwekkend als het vele goede dat hij vanuit Gouda aan Elmina heeft gebracht. Je mag het dan niet eens zijn met internationale solidariteit : zijn inzet als mens was tomeloos. Grote vraag: waarom is Trots standvastig geweest in het opzeggen van het vertrouwen?

Allereerst door de schijn van belangenverstrengeling. En ook de 'waarborgen' om de belangenverstrengeling te voorkomen deugden van geen kant. Zoals ook door andere partijen opgemerkt, was de zaakwaarnemer zelf een lokale belanghebber. De burgemeester had dus zelfs tegenover de KPMG onderzoekers nog een slap verhaal opgehangen.
Volgens het CDA had Cornelis niet “bewust” de regels overtreden. Maar moet je eens proberen aan een agent uit te leggen dat je “niet bewust” 150 hebt gereden. Dat zal hem worst zijn. Je hebt de regels overtreden. Punt. De burgemeester heeft de door hemzelf als voorzitter van de raad ondertekende Gedragscode Politieke Ambtsdragers overtreden.
Als nu een raadslid weer een nevenactiviteit aangaat - wat gaat de burgemeester dan tegen hem zeggen?
Niks meer.

De burgemeester in de pers
Daarnaast is veel wrevel ontstaan door de manier waarop de burgemeester zich de afgelopen maanden heeft geuit in de pers tegenover de bewoners van Gouda. En ronduit onwaarheden heeft verkondigd.
Dat is niet zoals het hoort van een burgemeester.

Niet alleen de zelfingenomen mening die hij hij vlak na de bekendmaking van het rapport ventileerde in de krant en op de radio. Maar nog vers in het geheugen staat het artikel in het AD waarin de burgemeester ventileerde dat hij geen vergunning had voor de bouw van de woning. In dat artikel zei hij:"Ik heb uit oogpunt van integriteit bewust gekozen voor een bouwbedrijf dat nooit in opdracht van de gemeente Gouda of Elmina heeft gewerkt”.
"Uit oogpunt van integriteit". En "bewust gekozen!", zegt ie.
Was het een slip of the tongue? Niet bepaald. Want op Gouwestad TV zei hij precies hetzelfde.
Kijk eens naar een burgemeester die dit zegt:
"En vervolgens heb ik gezegd van ik wil dan kijken of ik een een aannemer kan vinden die niet voor de gemeente Elmina heeft gewerkt, ook niet voor de gemeente Gouda, ook niet voor de combinatie er van."
De geinformeerde burger keek ernaar en dacht: het enige bouwbedrijf waar hij dus GEEN zaken mee mocht doen, is Vanhold Construction. Want Vanhold is ook aandeelhouder in Cyclus Elmina, en was daarover al met Cyclus in gesprek sinds 2006/2007.
Maar ja, de kans zal wel klein zijn, dachten de lezertjes. Ghana heeft honderden bouwbedrijven. Zo dom zal ie toch niet wezen.

De vragen van Trots
Het was dit AD artikel dat de aanleiding voor Trots op Nederland was om een lang epistel met vragen te stellen. Er moest maar eens duidelijkheid komen over de toestand in Elmina.
De Christenunie hekelde deze serie vragen tijdens de raadsvergadering. De fractievoorzitter zei: "Vervolgens had Trots op Gouda een enorme blaasbalg aan vragen en blies daarmee het vuurtje aan." Maar, lieve Christenunie, niet Trots heeft deze vragen aangejaagd, de burgemeester ZELF riep in het AD die vragen op door zijn relaas over de vergunning.
De vragen van Trots waren talrijk, maar ze waren juist en correct. En met het rapport van KPMG spot on!
Met in gedachten de burgemeester die zei zorgvuldig omgesprongen te zijn met de keuze voor het bouwbedrijf, las Trots het rapport van KPMG. En ja hoor, tot grote verbazing werd Vanhold genoemd als HET bouwbedrijf. Nee toch? Ja hoor! Dus toch belangenverstrengeling. Plus niet de waarheid gesproken in de krant en voor de TV.

Potje zwartmakerij
Wat niet netjes is, is dat een paar kennelijk gebeten partijen het niet konden nalaten een potje zwartmakerij te doen. Het CDA was er niet “Trots” op, melde de CDA voorvrouw, dat er in Gouda nu zoveel rotzooi was ontstaan. Let op de subtiele hoofdletter T.
Het zit zo: de burgemeester is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En hij werd daarnaast omringd door wijze wethouders. In plaats van een partij te kapittelen die zijn controlerende taak serieus neemt, zou het CDA zich moeten afvragen waarom de CDA-wethouder niet de collegiale verantwoordelijkheid heeft genomen om de burgemeester te vragen of het in Elmina niet een beetje minder kon. De wethouder die vanuit zijn Cyclus-rol ook wel eens wat met Elmina te maken had. De CDA wethouder die ook wel eens een keertje was meegeweest en door Papa Vandyck vriendelijk werd ontvangen.

Wat dat betreft waren de PvdA en Groen Links woensdag zo helder als glas tegen de burgemeester en meldden hem ronduit "dom" geweest te zijn - zonder daar anderen heel erg de schud van te geven. Netjes. De PvdA vond ook de zestien reisjes wel wat veel. Zonder voorbehoud forse kritiek op de burgemeester op de burgemeester - en dat nog wel van de PvdA en van Groen Links. Dat verdient Respect.


Hoe verder?
Terug naar de dag van vandaag. Trots heeft gezegd dat de verhoudingen met de burgemeester zijn verstoord. Ik begrijp dat wel. Door het inleveren van zijn internationale portefeuille, komt er een eind aan de belangenverstrengeling. Dat is goed voor de stad. Maar ja.. het enige wat hij moet doen is op te houden met het gedrag wat tot aanstoot heeft geleid. Tja, dat dank je de koekoek. Maar de vertrouwensbasis is daarmee nog niet gerepareerd.
Hoe nu verder?
Ik denk dat het de burgemeester zou sieren als hij contact opnam met de raadsleden om te zien of en hoe de relatie hersteld kan worden. Kan hij uitleggen hoe hij het vertrouwen gaat herstellen en de relatie werkbaar gaat maken.

Of de raadsleden dat willen? Geen idee. Moet de fractie maar bepalen.
Ik neem wel aan dat de burgemeester de dag na de raadsvergadering al stande pede 1) opzegbrieven van zijn internationale nevenfuncties heeft geschreven en 2) de door de VVD gevraagde ontslagbrief aan de provincie heeft gestuurd waarijn hij de beloofde datum van juni 2012 nu definitief maakt.

Het zou niet best zijn als hij dat nog niet had gedaan. En dan ook meteen maar de raad informeren, zou ik zeggen. En niet in de bar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten