vrijdag 13 april 2012

Zwembad De Reeshof ook een bestuurlijk drama

Geen van de Tilburgse wethouders heeft vandweek verantwoordelijkheid genomen voor de nalatigheid van de gemeente die heeft geleid tot de dood van een zes maanden oude baby in zwembad De Reeshof. Twee ambtenaren hebben voorwaardelijk strafontslag gekregen, en met nog tien anderen worden intense functioneringsgesprekken gehouden. Maar waar het college veel te gemakkelijk overheen stapt, is de sfeer die in het gemeentehuis kennelijk geleid heeft tot dit gedrag. En dat is potvertwee WEL de verantwoordelijkheid van een wethouder.

Welke Tilburgse wethouder ik vandeweek hoorde op de radio, dat weet ik niet meer. Maar hij zei zoiets als "Had ik het kunnen weten? Nee. Had ik het moeten weten? Nee."

Wat een kerel. Natuurlijk had hij het kunnen weten.

Een wethouder die sportaccomodaties in zijn pakket heeft, of vastgoed, die zou toch regelmatig overleg moeten hebben over onderhoudszaken, en die zou moeten stimuleren dat er zo'n open klimaat heerst dat ernstige zaken boven tafel komen als ze boven tafel MOETEN komen. Dat een organisatie accuraat werkt. En niet laks is.

Wat in de Tilburgse rapportages opvalt, is het feit dat de ambtenaren onder uit de zak krijgen. Lees de aanbiedingsbrief van het college er maar eens op na. Daar wordt uit en te na ingegeaan op het falen van ambtenaren en de maatregelen die er tegen ze zijn genomen.

Maar heel weinig over de cultuur op het gemeentehuis die heeft geleid tot het falen.

Pas in het laatste deel van het document staat daar iets over: "Opdrachten zijn niet traceerbaar, bij onduidelijkheid is niet opgeschaald, schrappen van een deel uit een offerte niet gecommuniceerd en de uitvoering niet gecontroleerd. De organisatie moet hier van leren". En even verder: "Ook zal de directie intern de uitkomsten van de onderzoeken breder bespreken om hieruit lering te kunnen trekken. Dit heeft onder meer betrekking op: betrokkenheid en toewijding en van daaruit handelen conform afspraken, het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen een systeem, een verantwoord niveau van controle, kennis hebben van de praktische werking van afgesproken systemen en processen."

Daar staat in een paar zinnen ALLES waar een wethouder in combinatie met de gemeentesecretaris aan het eind van de rit verantwoordelijk voor is: zorgen dat er een cultuur is waar mensen betrokken zijn, waar een voldoende niveau van controle en waar systemen en processen werken.

Dat dat niet gebeurt is, is louter en alleen aan de bestuurders te wijten Hier had de raad de wethouder voor moeten wegsturen. Simpel en helder. Binnen de minuut.

Ondertussen hoop ik van harte dat de gemeente Gouda de spullen op orde heeft. Ik mag hopen dat we de laatste maanden nog even al het achterstallig onderhoud hebben nagelopen en dat er in Goudse (zwem) ccomodaties geen spullen zijn opgehangen aan corrosie gevoelige metalen!

Nog een slotopmerking: Het onderzoek naar het drama in De Reeshof is gedaan door PWC. Die zijn in het rapport nauwelijks ingegaan op de rol van het college of de bestuurscultuur op het gemeentehuis. Het lijkt wel een patroon te worden. Altijd als er een extern bureau een onderzoek doet, dan durft dat bureau geen duidelijke stelling te nemen en draaien bestuurders zich er uit, omdat niemand duidelijk stelling neemt. Maar hierover in een andere blog meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten