dinsdag 3 januari 2012

Ook een meldings-klantje: Cyclus? (zorg-gate aflevering 4)

Dan voorlopig de laatste nabrander over de topinkomens in de semi-overheidssector. Volgens de WOPT-meldingen (zie mijn laatste items), moeten semi (overheids) instellingen salarissen boven ministers-norm melden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast moet ook melding gedaan worden van ontslagvergoedingen die functionarissen tijdelijk boven deze norm uit tillen. Dan vraag je je toch af waarom Cyclus, onze overheids-NV, nooit een melding heeft gedaan in het jaar dat directeur Mensing een eenmalige ontslagvergoeding van 180,000 euro meekreeg.

Als je de WOPT documenten naleest, tref je keurig meldingen aan van bijvoorbeeld de gemeente Gouda die bijvoorbeeld een vertrekvergoeding mee moest geven aan een ambtenaar die in het kader van de Optima Forma hervormingen de organisatie moest verlaten.

Cyclus, deed blijkens het jaarverslag in 2007 een reservering van 180,000 euro als vertrekvergoeding voor Mensing. Toch bijna twee ton gemeenschapsgeld. Die ontving dat natuurlijk bovenop zijn salaris - en kwam daarmee flink boven de ministers-norm uit en daarmee wsa Cyclus WOPT-meldingsplichtig. In 2007 of 2008. Cyclus is een Overheids-NV en is voor 100% afhankelijk van gelden die middels belastingen zijn geind.

Maar de WOPT rapportages van noch 2007, 2008 of 2009 maken melding van Cyclus en de betaling van deze vergoeding.

Andere afvalverwerkers hebben de WOPT meldingen steevast serieus genomen. De directeur van afvalverwerkingsbedrijf Spaarnelanden, Rinus Haas, liet, na kritiek op zijn inkomen, weten (na het aannemen van een PvdA-motie door de Provinciale Staten van Noord-Holland) dat hij bereid was om zijn salaris terug te laten brengen van € 177.000 naar € 155.497.

Begint het zaakje toch wel naar meer info te smaken. Waarom meldde Cyclus dit niet in het kader van de WOPT? En zijn de huidige salarissen niet meldingsplichtig in het kader van de WOPT?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten