zondag 1 januari 2012

Deze Goudse bestuurders verdienen meer dan een minister (zorg-gate aflevering 1)

Bijna 2200 bestuurders bij de overheid en semi-overheid verdienden in 2010 meer dan een minister. Dat bleek vlak voor de kerst uit het jaarlijks rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De redactie van Bij Gouda Rechtsaf wilde natuurlijk weten welke Gouwenaars meer dan een minister verdienen, en vond er dertien, in de WOPT-lijst.

De 2165 dames en heren verdienden vorig jaar bij een (semi)publieke organisatie meer dan een minister - namelijk meer dan 193.000 euro. Het gaat om organisaties die voor het merendeel afhankelijk zijn van overheidsgeld of van subsidies - zoals bijvoorbeeld de omroepen, ministeries, gemeentes, zorginstellingen.

Een intrigerende lijst waarin van-alles-en-nogwat voorkomt. Indrukwekkend is bijvoorbeeld de lijst van luchtverkeersleiders bij de Luchtverkeersleiding. Maar goed - je wilt ook niet dat het daarboven in de lucht misgaat.
Hoe zit het in Gouda?
Het valt mij in eerste instantie nog mee. Geen Cyclus-bestuurders. Geen ambtenaren bij de gemeente (tot een aantal jaar geleden was er 1 ambtenaar die ook meer verdiende dan een minister - maar die is kennelijk weg). Geen bestuurders van Factor-G.
In het Overzicht van Overschrijdingen staat voor Gouda genoteerd:
a) Negen specialisten en twee bestuurders van het Groene Hart ziekenhuis, waaronder een geriater, een patholoog, twee kinderartsen en een aantal intensivisten plus de twee leden van de Raad van Bestuur. Daarmee steekt het ziekenhuis, dat bekend is om zijn goede zorg, overigens nog bescheiden af tegenover bijvoorbeeld het OLVG in Amsterdam of het AMC waar de lijsten pagina's en pagina's doorlopen.
Op persoonlijke titel : specialisten gaan over leven en welzijn, en hebben jarenlange intensieve training en studie gehad. Je wilt de beste mensen die de beste zorg geven. De bestuurders zijn een verhaal apart. Zie hieronder.
b) Dan hebben we de bestuurder van de Stichting Vierstroom, de welzijnsorganisatie die meer dan 224,o00 jaarlijk meeneemt (inclusief de werkgeversbijdrage aan het pensioen). Vierstroom levert thuiszorg, huishoudelijke zorg en vele andere zorgdiensten.
In de motivering van de Stichting voor dit salaris staat: "Het niveau van de bezoldiging is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat er sprake is van een tijdelijk arbeidscontract, er geen vertrekpremie is overeengekomen noch enige flexibele beloning en op basis van het advies van de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg. De Raad van Commissarissen heeft instemming gegeven met de uitoefening van de nevenfuncties van de Raad van Bestuur."
Die laatste zin is erg intrigerend. Verdient deze bestuurder er elders nog geld bij?
c) Dan hebben we de voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Zorgpartners Midden-Holland die het voor niet minder dan 211,000 per jaar doet. In de motivering staat: "De renumeratie werd voor 2010 door de Raad van Commissarissen vastgesteld aan de hand van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg 2009 en de aanpassingsadviezen van de NVTZ/NVZD voor 2010." Zorgpartners is een grote aanbieder van diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de regio Midden-Holland en beheert verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Wellicht zijn dit marktconforme salarissen. Mogelijk.

Maar.... in de beloningscode staat nu juist dat bestuurders jaarlijks niet meer dan het plafond van maximaal 191.000 euro verdienen. Van die maximumnorm mag alleen worden afgeweken als de functie aantoonbaar zwaarder is dan gemiddeld. In dat geval geldt een maximum van 247.000 euro.

Beide bestuurders zitten dus boven de norm van 191.000 euro. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene hart ziekenhuis zit overigens met zijn beloning zelfs nog fors boven het maximum van 247.000 euro.

Nu geldt die norm alleen voor nieuwe bestuurders - dus hoeven wellicht oude bestuurders daar niet aan te voldoen. Maar om die norm dan te noemen, is dus leeg, void, nul & van generlei waarde.

Weer wat om over na te denken en wat discussie over los te peuteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten