dinsdag 3 januari 2012

En dan.... de volgende topverdiener in de zorg (zorg gate aflevering 3)

Vandaag deel drie in de serie Topinkomens in de zorg. Nadat ik gisteren al aantoonde dat de bestuurder van de Stichting Vierstroom, gesanctioneerd door een PvdA-dijkgraaf en RvC-voorzitter, boven de Balkenende-norm uitkomt, en dat de loonkosten voor deze bestuurder sinds drie jaar met 40% zijn gestegen, kijk ik vandaag even naar de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis - dat is een bekende PvdA-bestuurder die al jaren boven de Balkenende-norm zit.

Het Groene Hart ziekenhuis is eerlijk over de beloning van de bestuurder. In het jaarverslag over 2010 staat: "Vermelding in het kader van de Wet Openbaarmaking Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) heeft plaatsgevonden en de bezoldiging voldoet aan de normen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD).
Link
In het WOPT verslag staat dat de bestuurder in 2010 een totaalbeloning heeft gekregen van € 273.024 (een belastbaar jaarloon van € 225.609 plus pensioenbijdrage).

Dat is ruim boven de Balkenende norm.

Maar.... voldoet die aan de normen van de NVZD? Op de site van deze Vereniging staat te lezen in een recent nieuwsbericht: "In sommige marktomstandigheden mogen zorgbestuurders daar beargumenteerd tot 30% van afwijken. Dat is vastgelegd in de Beloningscode Bestuurders Zorg."

30% staat er. Maar als we we de pensioenbijdrage bijtellen komt deze bestuurder uit op 40%.

Als het Groene Hart ziekenhuis schrijft dat de beloning conform de code is, dan klopt dat dus niet als we de pensioenbijdrage bijtellen.

De betreffende bestuurder, Dirk-Jan Verbeek, is PvdA-lid en heeft al in 2009 de kritiek op deze beloning met ferme taal van tafel geveegd in het NRC. Hij stond zelfs in de Top Vijf van veelverdieners van PvdA en CDA.

Hij schaamt zich er niet voor.

„Of ik er consequenties aan verbind? Nee, natuurlijk niet. De PvdA zou er goed aan doen wat meer trots te zijn op zijn leden die nog omvangrijke en lastige functies willen vervullen in het hybride gebied tussen het publieke en het private domein.”

Volgens de voormalig voorzitter van de PvdA Marianne Ploumen zijn dergelijke bestuurders niet meer welkom in publieke functies. Ik ben benieuwd of Verbeek nog steeds achter zijn woorden staat in de huidige tijden van soberheid. Ondertussen is zijn salaris met een kleine inflatiecorrectie weer iets gegroeid sinds vorig jaar,

Het Groene Hart-ziekenhuis is overigens een heel goed ziekenhuis. En aan de kennis en kunde van Verbeek wordt niet getwijfeld en inderdaad het is een lastig functie. Maar daar gaat het even niet over. Het gaat om de normen waar ook de PvdA, blijkens allerlei acties in het land, ook zelf aan wil houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten