woensdag 6 juli 2011

Goudse raadsleden: liev zijn!

CoTheo Krins, de meest productieve blog en tweet-chroniquer van de gemeenteraad Gouda, schreef terecht een beschaafd stukje over het verbale wapengekletter in de Goudse raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Goed standpunt. Maar... nog wel een Chinees karakter-kanttekeningetje waard! (En pas nu een reactie - inderdaad!- want ja anders krijg je weer het verwijt uit de heup te hebben geschoten!)

Theo schrijft: " Tijdens de raadsbijeenkomst werd de toon onderling steeds feller en dat geeft me oprecht reden tot zorg voor de toekomst." Een standpunt dat ook nog door de burgemeester in de raadsvergadering werd aangehaald, waar ook Trots-raadslid Cick Pouw nog een oproep deed om de toon te matigen.

Toch is inmiddels de ChristenUnie zelf ook nog op diverse blog-podia geklommen om even een beetje een hand in eigen boezem te steken. Het was namelijk de ChristenUnie zelve, die het standpunt van een andere partij in verband bracht met ontwikkelingen die op den duur tot Maoistische praktijken zouden kunnen leiden. Au!
Voor de jongere lezers onder ons: Mao Zedong is de eerste (kalende) communistische leider van China (en tevens dichter, maar dat in de weekends). Het bewind van Mao is verantwoordelijk voor 40 tot 72 miljoen doden. Ook pleegden honderdduizenden mensen, al dan niet gedwongen, zelfmoord.
Wat een andere partij uithaalt, daar hoef je het niet mee eens zijn - maar het is niet liev om op deze manier collega-partijen in verband te brengen met een grote dictator en massamoordenaar.
De fractievoorzitter legt in een toelichting op de site van de ChristenUnie Gouda nog een keer uit op welke wijze Mao ter sprake kwam. Biedt ook een spijtbetuiging voor het geval het verkeerd overkwam. Sympathiek.

Maar jee... de naam van Mao is wel genoemd in verband met het optreden van Gouda Positief. Ook zonder de naam van Mao te noemen, was het standpunt van de ChristenUnie wel overgekomen. Dus waarom nou toch Mao genoemd?

Dan nog iets anders. De schrijvers van de brief aan de provincie werd ook nog verweten -door links en door rechts- "de discussie buiten de arena te willen voeren".

Maar dan past het ook niet, zoals anderen ter ore kwam, waaronder Trots-burgerraadslid Cora Boxma, om tijdens de rookpauze nog snoeihard commentaar te leveren met wederom andere totalitaire vergelijkingen uit een andere eeuw. Zie de commentaren bij de kroniek van Theo Krins. Had dat dan ook maar in de 'arena' gedaan.

Cora heeft er zand over gegooid. Laten wij dat nu ook maar doen. En ook over Mao.

[Update: geachte raadsleden, krijg veel commentaar, maar liev is NIET fout geschreven. Is blog-stijl. Is hip. Zie GeenStijl]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten