zondag 14 augustus 2011

De ongebreidelde promotie van het Groene Hart

Een raadsel waarom VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme technisch failliet is. Was niet nodig geweest. Op hetzelfde adres als de VVV is nog een tweede Stichting actief die met Provinciale budgetten een scala aan promoties organiseerde voor het Groene Hart. Vanuit hetzelfde adres als het VVV Bureau, soms volkomen overlappend. Zoals de Engelsen zeggen: food for thought!

24-8 UPDATE: Volgens de gemeente Woerden had de kennelijk noodlijdende VVV een maand later nog niet eens gereageerd op de brief van de boze gemeentes.Het is zo erg met de VVV, dat de deelnemende gemeentes vinden dat de Raad van Commissarisen, onder leiderschap van de ex-gemeentesecretaris van Woerden, Ton Kwakkernaat, moet vertrekken. Vanuit Gouda daadkrachtig aangezwengeld door wethouder Daphne Bergman (D66). Goed gedaan, wethouder. Gouda droeg in 2011 € 158.000 bij aan de exploitatie van VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme, net als tientallen andere gemeentes die geld fourneerden.

Op RTV Utrecht geeft Kwakkernaat ruiterlijk toe dat de RvC te "laks" is geweest en "niet goed heeft geopereerd".

Overigens is er geen twijfel aan de goede intenties van de bestuurders en de kwaliteit van de medewerkers van VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme wiens baan nu op de tocht staat en/of de nieuwe directeur. En ook niet aan het enthousiasme of de productiviteit van de club. Op RTV Utrecht breekt campinghouder John Kouwenberg uit Woerden een lans voor hun werk. De provincie noemt een aantal indrukwekkende wapenfeiten als het gaat om de resultaten van alle Groene Hart campagnes.

Het is te hopen dat de VVV kan doorstarten. Er is namelijk zat subsidiegeld.

En heel dichtbij. Heel erg dichtbij.

Op hetzelfde adres als de VVV is nog een tweede stichting actief. Onder leiding van de Lopikse ex-PvdA wethouder Jan Kooijman is daar sinds 2009 de Stichting "Groene Hart, kloppend hart" actief, die op actieve wijze... het Groene Hart promoot! Jawel.

Dat is een project dat aanvankelijk is gestart in 2006, notabene als project van VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme, maar dat kennelijk uit de VVV is weggehaald en ondergebracht in een zelfstandige stichting en die inmiddels heel wat provinciale subsidie ontvangt.

Vijftien agrarische natuurverenigingen, ANWB, LTO en Recron zijn verenigd in het samenwerkingsverband, een actief netwerk voor de marketing van recreatieve producten in het Groene Hart. Met mooie resultaten, zie je op de website.

Maar er is aardig wat geld in omloop. Want deze stichting wordt door drie provincies gesubsidieerd: die van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

En dat is dus wat wrang. De VVV leidt al jaren verlies, terwijl de Stichting Groene Hart, kloppend hart, op provincieportemonnee de ene na de andere promotie organiseert.

Met behoorlijke overlap.

Ten eerste: Kooijman is voorzitter van Groene Hart Kloppend Hart, namens de VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme... waar hij ook lid is van de Raad van Commissarissen (Au!). Bestuurt hij dan de Stichting vanuit doelen van de VVV? Zat hij er met een VVV opdracht?

Ten tweede zitten ze op het zelfde adres: Lange Tiendeweg, Gouda. Ze hebben daarnaast websites die als twee druppels water op elkaar lijken - omdat de website van de VVV, Groene Hart Bureau voor Toerisme , gemaakt wordt door het provinciale Programmabureau Groene Hart (www.groene-hart.nl) , de VVV, en de Stichting Groene Hart, kloppend hart.

Ten vierde staat er op de website van de Stichting Groene Hart, Kloppend Hart dat er 'hechte' samenwerking is met de VVV waaronder de "concrete uitvoering van plannen en deelopdrachten."

Uitvoering van deelopdrachten? Waar een toezichthouder van de ene organisatie de voorzitter is van de andere organisatie? Waarschijnlijk weer goedbedoeld. Maar ja... wel andermaal au!

Waar lagen nu eigenlijk de belangen? Fondsenwerven voor de noodlijdende VVV of voor projecten van de Stichting? En waarom het project weggehaald uit de VVV en in een stichting ondergebracht? Was het project onder de VVV niet prima gaan draaien, met subsidie van de provincies?'

In de Stichting wordt veel gedaan. Een communicatieadviseur meldt op zijn website een opdracht van € 350.000 ontvangen te hebben ontvangen van Kloppend Hart voor de coördinatie van 23 deelprojecten, "om continue het plattelandstoerisme te verbinden met activiteiten van het Groene Hart Bureau voor Toerisme en de stichting Merk&Marketing Groene Hart."

Pardon? Da's dus een voorbeeld. Heeft de Stichting er € 350.000 voor over om plattelandstoerisme te verbinden aan het Groene Hart Bureau voor Toerisme? Waarom kon Groene Hart Bureau voor Toerisme dat niet zelf doen, met datzelfde geld?

En personeel van de VVV werkte al voor de Stichting. Op het profiel van een medewerker van het Groene Hart Bureau voor Toerisme staat dat hij ten tijde van zijn werkzaamheden op het Groene Hart Bureau voor Toerisme ook tegelijkertijd projectcoordinator is geweest voor "Groene hart, kloppend hart" waarvoor hij 36 projecten heeft gedraaid.

De gemeente Gouda heeft al geleerd van het Cyclus-effect en heeft samen met andere gemeentes deze Raad van Toezicht de bel aan gebonden ene verzocht te vertrekken. Dat is goed, omdat de huidige Raad geen verse blik meer heeft.

Daarnaast moet er een beleidsplan komen.

Het is te hopen dat VVV / Groene Hart Bureau voor Toerisme in zijn beleidsplan voor de toekomst ook aandacht besteed aan hoe deze organisaties samenwerken en wat de rol is van de Stichting. Waar synergieen kunnen plaatsvinden, of kostenbesparingen. Wellicht een samengaan.

Voor Gouda is het andermaal een pijnlijke misser. Alweer geld naar een club waar slecht toezicht is gehouden. Daarnaast ook slecht voor het toerisme. De terugloop in het bezoekersaantal wordt al jaren geweten aan de economische neergang en aan het zogenaamd slechte imago van de stad.

Maar het dreigend failliet van de VVV Groene Hart, de opheffing van de Stichting Marketing Gouda en het heel summiere, nieuwe marketingplan van de stad geven maar een oorzaak aan: zwabberbeleid, geen feeling met marketing of promotie, en onvoldoende aandacht van het gemeentebestuur voor het daadwerkelijk goed promoten van de stad.

4 opmerkingen:

 1. Als lid van de Raad van Commissarissen van de VVV heeft ex-politicus Jan Kooijman de serieuze verantwoordelijkheid zich namens de belastingbetaler zorgen te maken over de financiën van de VVV, terwijl hij als voorzitter van de 'Groene Hart, Kloppend Hart zijn salaris betrekt uit hetzelfde met belastinggeld gevulde potje dat de VVV nu tekort komt.

  Mag ik het zo samenvatten?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Anoniem. Nee, dat os geen samenvatting. Kooijman, zo lees ik op de website, doet zijn werk onbezoldigd voor de Stichting. Maar wel is er een vraagteken te plaatsen bij het feit dat hij lid van de RvC is terwijl hij ook een zelfde type stichting runt die OOK fondsen werft waardoor zijn rol niet meer duidelijk is, maar waar ook werkzaamheden worden uitgevoerd waarvan de vraag maar is wie daarvan de rekening betaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een geknoei. Wel eens een VVV binnengelopen? Daar staat een rek met folders en als je de weg vraagt krijg je een plattegrondje. That's it. Hoe kan zoiets in godsnaam failliet gaan?

  BeantwoordenVerwijderen