zaterdag 11 juni 2011

Gouda: halt toe roepen aan openlijk geweld

Dat is dus goed nieuws. Gouda staat voor het eerst in zes jaar niet meer in de misdaad top 40 van de AD Misdaadmeter. De stad is 41e. Een enorme stap voorwaarts sinds verleden jaar, toen de stad nog 15e stond. Wel is het aantal gevallen van openlijke geweldpleging met 70 procent toegenomen - en Gouda behoort daarbij tot de acht ergste plaatsen in Nederland. Dat is bijzonder zorgelijk. Het is juist openlijk geweld dat voor een gevoel van onveiligheid zorgt. Nog werk aan de winkel dus.
De hoogtepunten uit de Misdaadmeter van het AD:
  • Aangiften openlijke geweldpleging gestegen van 37 naar 63 stuks. Daaronder ook het sneeuwbalincident tegen zes meisjes die werden lastig gevallen. Dat betreft zes aangiftes. Let op: openlijke geweldpleging betreft altijd een misdrijf gepleegd door een groep. Bijzonder serieus dus - het komt meer dan 1x per week voor in Gouda!
  • Gouda staat op de achtste plaats van de openlijke geweldplegingslijst op basis van het aantal per 10,000 inwoners.
  • Een derde van de geweldsincidenten vond plaats rond het Stationsplein en de Markt.
  • Zorgelijk is volgens het AD de stijging van het aantal autokraken, van 431 naar 543.
  • Dalend is het aantal bedreigingen van 259 naar 204.
  • Dalend is het aantal fraudezaken van 106 naar 80.
  • Dalend is het aantal overvallen van 17 naar 12.
  • Dalend is het aantal zakkenrollers van 152 naar 100.
  • Stijgend is het aantal winkeldiefstallen van 194 naar 235 en autodiefstal.
  • Het aantal vernielingen is gedaald van 1013 naar 908, maar hiermee staat Gouda nog steeds op een 26e plek, landelijk.
Hoewel de stad het dus over het algemeen beter doet dan in 2009, baart het stijgend aantal openlijke geweldplegingsgevallen schrikbarend, ondanks alle inzet van straatcoaches, gezinsmanagers, of het hele lijstje maatregelen dan in de gemeenteraad vaak voorgelezen wordt om aan te tonen hoeveel er op het gebied van veiligheid gebeurt.
Openlijke geweldpleging is een strafbaar feit dat door meer dan 1 persoon wordt bedreven - dus het is groepswerk. Intimiderend. Het gaat bij openlijke geweldpleging om de verstoring van de openbare orde door in vereniging geweld tegen personen of goederen te plegen. Voorbeelden zijn een vechtpartij op een plein, het gezamenlijk slaan van een voorbijganger, vandalisme of baldadigheid waarbij goederen worden vernield.

Openlijke geweldpleging is een van de belangrijkste beïnvloeders van het veiligheidsgevoel op straat. Omdat het op straat plaats vindt - zichtbaar voor iedereen. En omdat het in groepsverband wordt gepleegd is het bijzonder intimiderend. Openlijke geweldpleging brengt Gouda ook in het landelijke nieuws. Tezamen met een absurd aantal vernielingen (dagelijks driemaal!), brengt dat de stad toch weer in onveiligheidsregionen.
De statistieken over openlijke geweldpleging moeten verder uitgezocht worden. Meer inzicht kan leiden tot betere maatregelen. In welke straten vind het plaats? Hangen hier al camera's? Wie zijn er verantwoordelijk voor deze zaken? Hoeveel verdachten betreft het in totaal? Inwoners van de stad, of bezoekers? Betreft het steeds dezelfde plegers? Zijn er verdachten of veroordeelden die deel uitmaken van de groepen die aangepakt worden door straatcoaches of gezinsmanagers? Zijn er aanhoudingen verricht, mensen berecht? En waar gaat het op preventief of repressief nou eigenlijk mis met het veiligheidsbeleid van de stad?
Dat inzicht kan leiden tot een hardere aanpak. Zolang openlijke geweldpleging niet daalt, is het vieren van een feestje te voorbarig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten