maandag 6 juni 2011

Gouda: hardstikke rechts

Gouda heeft de naam een linkse gemeente te zijn. Geen wonder ook, met een PvdA die sinds de Tweede Wereldoorlog de grootste partij is en al zestig jaar de stad bestuurt. Toch is er in Gouda meer 'rechts' dan 'links' te vinden. Een overzicht van 20 jaar Goudse verkiezingen. Ik heb de uitslagen van twintig jaar gemeenteraads verkiezingen, provinciale, tweede kamer en europese verkiezingen op een rijtje gezet.


Eerst maar eens de uitslagen van de drie grote partijen (plus de PVV). De PvdA is tijdens de twintig verkiezingen van de afgelopen 20 jaar steeds de grootste. Op de provinciale statenverkiezingen 1999 na, toen de VVD de grootste was en de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, waar het CDA in Gouda de grootste was. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was steevast de PvdA de grootste.

Het absolute dieptepunt bereikte de PvdA in 2009, tijdens de Europese Verkiezingen - toen de PVV de grootste werd in Gouda. Maar de PVV is sinds die verkiezingen 2009 steeds kleiner geworden.Van 17,50% tijdens de Europese verkiezingen, naar 15,87% tijdens de tweede kamerverkiezingen, naar 13,98% tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De Partij voor de Vrijheid is dus niet bepaald bezig aan een opmars in Gouda. Integendeel.

Overigens blijkt dat al twintig jaar lang, lokale partijen (GBG, Gouda's 50+ of Gouda Positief) gezamenlijk nog nooit meer dan 20% van de stemmen hebben getrokken. Gouwenaren neigen landelijk te stemmen.

Maar hoe zit het nu met 'rechts' versus 'links'?

Onder de definitie rechts schaar ik VVD, PVV, Trots op Nederland, SGP, LPF, CD (ja, ook de CD trok in Gouda stemmen, in 1991 en 1994), en SGP, RPF, GPV (tja, RPF en GPV toch wat rechtser dan de Christenunie nu). Eigenlijk is Trots op Nederland niet links of rechts is - maar recht door zee. Maar voor het gemak sorteer ik toch maar even in hokjes.

In het hokje links duwen we PvdA, Groen Links, SP, PvdD.

In het midden stop ik Christenunie (want is nu weer eens links als het gaat om sociale waarden, dan weer eens rechts als het gaat om morele zaken), 50+, en D66. Hoewel de laatste partij nu weer eens liberaal geetiketeerd wordt, maar ook net zo gemakkelijk weer in het links kamp wordt gejaagd. En hoewel de roep om een wat rechtsere koers voor de Christenunie de laatste tijd weer wat sterker wordt.

Dan is er nog een groep lokaal (spreekt voor zich) en een groepje Overig.

Het CDA is een discussie waard. Is dat nu een middenpartij (waar het bloedeloze gelaveer van de de afgelopen jaren wel sterk op lijkt), of noemen we het nog steeds een rechtse partij? In de tijd dat ik in Amsterdam-Noord woonde, en huis-aan-huis de rode "PvdA 1 - Joop den Uyl" posters achter de ramen zaten geplakt, was Hans Wiegel de kapitalistische duivel zelve, en Dries van Agt zijn conservatieve, katholieke, verzuilde rechtse evenknie.

Omdat het CDA ook in Gouda nogal groot was, maakt het voor de vergelijking nogal veel uit.

En hier dan de grafiekjes.

Hier een grafiek hoe links zich verhoud tot rechts als het CDA bij het 'midden' wordt ingedeeld (klik op het plaatje voor een groter beeld).

En hier als het je het CDA meetelt op rechts.


Conclusie: het rechts electoraat in Gouda is indrukwekkend. Er zijn vele jaren dat rechts meer dan de helft van het electoraat achter zich heeft.

Toch komt het PvdA 18 van de 20 keer als grootste uit de bus. Niet zo lastig om te bedenken waardoor dat is: Een hechte partij, met een trouw electoraat, met vertakkingen in buurten en buurtorganisaties, grote partijdiscipline en (in het verleden) tal van vertegenwoordigers in Raden van Toezichten van bijvoorbeeld Cyclus of woningbouwverenigingen.

Terwijl rechts in Gouda de geledingen maar niet gesloten krijgt.

Het aantal partijen dat ontsproten is aan de VVD, of dat ex-VVD-ers in de gelederen telt, is talrijk. Gouda's 50+, GBG, Trots, en in zeker zin ook de ondernemers in of rondom Gouda Positief (die normaliter zich bij de VVD zouden moeten thuisvoelen): allemaal ontstaan uit kringen rondom de VVD of rechtstreeks uit de VVD.

De VVD had al vele jaren de grootste kunnen zijn.

Misschien ligt het aan de liberale, ondernemende mens die wil ondernemen en een eigen partij wil starten.

Tijd om realistisch te worden.

GBG, Gouda Positief, Gouda's 50+: Fractievoorzitter Bas Driesen neemt graag uw sollicitaties in ontvangst.

(Alle uitslagen: zie tabelletje hieronder)Geen opmerkingen:

Een reactie posten